Jakie czynnik wpływają na kurs walut?

Co wpływa na kursy walut ? Czynników jest wiele, dlatego warto poznać je chociaż w części. Dzięki wiedzy na temat tego ,w jaki sposób może kształtować się kurs walut, zdecydowanie łatwiej jest inwestować swoje pieniądze. Dowiedz się jakie czynniki wpływają na pozycję danej waluty.

Zasadnicze czynniki mające ogromny wpływ na to, jaką pozycję będzie miała dana waluta w odniesieniu do walut innych krajów, są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony będą to czynniki czysto ekonomiczne, z drugiej natomiast znajdą się te, na które wpływ mają politycy. Innymi słowy gospodarka i polityka łączą się w jedno. Stąd też nie można pomijać tego rodzaju związków w braniu pod uwagę obecnej lub przyszłej pozycji danej waluty.

Czynniki ekonomiczne

Do czynników ekonomicznych zaliczamy przede wszystkim poziom PKB kraju, w którym obowiązuje dana waluta. Im wyższy tym oczywiście pozycja i wartośc pieniądza może być większa. Większa siła nabywcza i inwestorzy chętniej lokujący swoje inwestycje właśnie w tej konkretnej walucie (Comparic – kurs funta) oznaczają rozkwit. Do czynników ekonomicznych zaliczymy też poziom inflacji, im ona niższa tym pozycja waluty większa. Istnieje też dość ścisły związek pomiędzy tym jak kształtuje się realna stopa procentowa. Jeśli jest ona większa, to wówczas można liczyć na wzmocnienie waluty, gdyż inwestorzy chętniej lokują swoje pieniądze tam, gdzie mogą spodziewać się wyższych zysków.

Czynniki polityczne

Z drugiej strony politycy w wielu krajach mają często większy wpływ na pozycję swojej własnej waluty niż sami sobie z tego zdają sprawę. Wystarczy chociażby popatrzeć na to co dzieje się w Wielkiej Brytanii przy obecnym Brexicie. Kurs funta coraz mocniej zaczyna odczuwać skutki polityczne decyzji wyjścia z UE. Jednocześnie właśnie zwiększa się przez to bezrobocie i ogólna destabilizacja. Tego rodzaju niepewność nie jest magnesem przyciągającym inwestorów, gospodarka coraz bardziej zwalnia to z kolei osłabia pozycję narodowej waluty.

Pozycja waluty, bez znaczenia czy jest to kurs funta, euro czy dolara lub złotego, jest bardzo związana z tym, co widzimy na co dzień w wiadomościach. Powinno się o tym pamiętać, gdy ktoś ma zamiar nabywać obce waluty lub też zamierza współpracować gospodarczo z innymi krajami.

Comparic